Om Neuropsykologi | kognitia.se

Om Neuropsykologi

Neuropsykologi är den vetenskapsgren inom psykologi, som utforskar relationen mellan det iakttagbara beteendet och hjärnans funktion. Neuropsykologiska funktionsstörningar är inslag i många psykiatriska tillstånd och därför finns ett stort behov av neuropsykologiska utredningar och bedömningar av patienter inom psykiatrin.

Man börjar idag veta allt mer om vilka neurobiologiska avvikelser och olika mönster av kognitiva funktionsnedsättningar som döljer sig bakom vanliga psykiatriska diagnoser. Denna kunskap ger utökat underlag till differentialdiagnostik och individanpassade åtgärder. Idag har den neuropsykologiska bedömningen ofta en central roll i de tvärprofessionella utredningsinsatserna i psykiatriska verksamheter.

För mer information om neuropsykologin i Sverige www.neuropsykologi.orgKognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.