Teman | kognitia.se

Teman

Temautbildningar som kan innefatta genomgång av tillämpliga test/testbatterier, uppdatering av senaste teorin och forskningsrön, kliniska fallexempel, gruppövningar med mera.

Exempel på teman

”Exekutiva funktioner”

”Neuropsykologisk utredning vid schizofreni”

”Kognitiva funktioner och kognitiva interventioner vid psykos”

”Neuropsykiatrisk utredningsmetod”

”Neuropsykologisk utredning med terapeutisk effekt”Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.