Specialistkurser | kognitia.se

Specialistkurser

Omfattar kurser som är ackrediterade i specialistordningen och kan ingå i psykologens specialistutbildning. Kurserna kan givetvis även sökas av dig som inte är under pågående specialistutbildning. Specialistkurserna genomförs i samarbete med neuropsykolog Håkan Nyman www.neuropsykolog.com och äger rum i centrala Stockholm på Kungstornen Konferens www.kungstornenkonferens.se men kan eventuellt också genomföras på beställning, vid förfrågan.

Neuropsykologisk utredningsmetodik vid psykiatriska tillstånd

Inga nya datum satta. Kursen äger rum i centrala Stockholm

Kursen kostar 15000kr + moms.

Omfattar bland annat modern neuropsykologisk/neuropsykiatrisk diagnostik och differentialdiagnostik, nya forskningsrön, processinriktat utredningsarbete, avancerad tolkning, utlåtandeskrivning och återkopplingsmetodik samt fördjupad genomgång av de mest använda neuropsykologiska testen såsom exempelvis NYA WAIS-IV-NI, D-KEFS och WMS-III!

En återkommande och mycket populär kurs som omfattar de mest använda neuropsykologiska testbatterierna och håller en genomgående praktisk och klinisk koppling.

Detaljerad kursinfo (PDF)

Anmälan till kursen, som är bindande, sker till christine.kognitia(at)gmail.com

Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Åtgärder och interventioner mot neuropsykologiska begränsningar vid psykiatriska tillstånd

Inga nya datum satta. Kursen äger rum i centrala Stockholm

Kursen kostar 15000kr + moms.

Planerande och genomförande av evidensbaserade åtgärder och interventioner kopplade till neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar i ett processorienterat perspektiv. Innehåller bland annat det populära inslaget: farmakologi för psykologer, evidensbaserade psykologiska insatser, överväganden vid samsjuklighet, systematisk uppföljning och utvärdering med mera!

Vi har lyssnat på önskemål från tidigare kursdeltagare i våra specialistkurser och utifrån detta satt ihop denna intressanta kurs som bla innehåller ett unikt moment med ”farmakologi för psykologer” under ledning av den uppskattade föreläsaren Dr Mussie Msghina. Kursen fungerar utmärkt som en fortsättning för er som redan gått ”neuropsykologisk utredningsmetodik vid psykiatriska tillstånd” men kan givetvis sökas fristående.

Detaljerad kursinfo (PDF)

Anmälan till kursen, som är bindande, sker till christine.kognitia(at)gmail.com

Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Exekutiva funktioner – utredning och åtgärder vid förvärvade och utvecklingsrelaterade begränsningar

Inga nya datum satta. Kursen äger rum i centrala Stockholm

Kursen kostar 15 000kr + moms.

Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper om hur man förstår exekutiva funktioner i ett evolutionärt perspektiv i modern neurovetenskap, och hur man utreder och bedömer nedsättningar och begränsningar i sådana funktioner i ett processorienterat arbetssätt. Vidare kommer de olika typer av åtgärder och interventioner som kan föreslås för att utveckla, återhämta eller kompensera för exekutiva svårigheter att behandlas.

Kursen lägger särskild vikt vid: Exekutiva funktioner i evolutionär belysning; Hur EF utvecklas under barndomen och avvecklas under åldrandet; Fördjupad kunskap om tolkning av de moderna instrumenten för utredning av EF: D-KEFS-batteriet, WCST, RCFT mfl Planering av åtgärder, interventioner och behandling, på basen av ny vetenskaplig kunskap, samt anpassade till individen och relaterade till fynden i utredningen.

Kursledare är Håkan Nyman och Christine Johansson

Anmälan till kursen, som är bindande, sker till christine.kognitia(at)gmail.com

Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas fram.

Detaljerad kursinfo (PDF)Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.