Kurser i neuropsykologiska testbatterier | kognitia.se

Kurser i neuropsykologiska testbatterier

Kan antingen beställas som färdiga kurspaket på bas- eller fördjupningsnivå eller skräddarsys helt enligt kundens önskemål beträffande innehåll, nivå och kurslängd. Kombinationspaket innefattande flera testbatterier är givetvis också möjligt!

WAIS-IV

Utbildningen presenterar och demonstrerar WAIS-IV med alla dess nyheter och förändringar. Den allra största nyheten är förmodligen att testet för första gången har skandinaviska normer! Men WAIS-IV innehåller också  förändringar avseende struktur, administrering samt flera nya deltest. Vi går igenom de olika deltestens mätegenskaper, viktiga beteendeobservationer vid varje deltest samt tolkning och utvärdering av resultat. Utbildningen lyfter fram de olika möjligheter som finns att optimera användandet av instrumentet i ljuset av nya rön inom det neuropsykologiska fältet. Fokus ligger även på förslag till rimliga åtgärder på grundval av testresultaten.

Kvalificerad utredning med WAIS-IV

Kursen är två dagar och äger rum på Kungstornen Konferens  i centrala Stockholm. Inget datum satt för nästa kurstillfälle.

Kursen vänder sig till psykologer och PTP-psykologer som besitter grundläggande kunskap om och erfarenhet av wechlserskalorna och nu vill lära sig använda den nya skandinaviska versionen av WAIS-IV. Kursen lyfter fram de olika möjligheter som finns att optimera användandet av instrumentet i ljuset av nya rön inom det neuropsykologiska fältet. Upplägget innehåller först en dag i januari med fokus på WAIS-IV:s nya struktur, genomgång av reviderade och helt nya deltest, nya processmått, tolkning och resultatanalyser. Senare följer en uppföljningsdag i mars med fokus på deltagarnas egna utredningar med WAIS-IV samt ytterligare fördjupning. Kursledare är Håkan Nyman och Christine Johansson.

Detaljerad kursinfo (PDF)

Kursen kostar 6200kr + moms

Anmälan till kursen, som är bindande, sker till christine.kognitia(at)gmail.com

D-KEFS

Utbildningen syftar till att presentera en forskningsmässigt uppdaterad neuropsykologisk grund till utredning av exekutiva funktioner, att presentera och demonstrera D-KEFS med fokus på de olika deltestens mätegenskaper samt tolkning, sammanvägning av resultat samt utvärderingoch förslag till rimliga åtgärder.

WAIS-III NI

Utbildningen syftar till att presentera och demonstrera WAIS-III neuropsykologisk version med fokus på de olika deltestens mätegenskaper samt tolkning och utvärdering. Utbildningen lyfter fram olika möjligheter som finns att optimera det kliniska användandet av instrumentet, i ljuset av nya rön inom det neuropsykologiska fältet. Tolkning och fallbeskrivningar utifrån olika neuropsykologiska och neuropsykiatriska tillstånd och funktionsnedsättningar presenteras och diskuteras.

Tillval

Olika tillval som kan adderas till ovanstående kurser om testbatterier är tex.

  • Utlåtandeskrivning
  • Återkoppling av testresultat med terapeutisk effekt
  • Utökad teoretisk genomgång
  • Tolkning av fall i grupp
  • Specifikt fokus på vissa patientgrupper


Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.