Handledning | kognitia.se

Handledning

Erbjuder handledning och konsultation till psykologer som arbetar med neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning och diagnostik. Särskild kompetens inom komplex psykiatrisk och neuropsykiatrisk diagnostik samt psykos. Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Upplägget anpassas efter kundens önskemål.Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.