Handledning | kognitia.se

Handledning

Kognitia Psykologkonsult AB erbjuder handledning och konsultation till psykologer och andra yrkeskategorier som arbetar med neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning och diagnostik. Christine besitter särskild kompetens inom komplex psykiatrisk och neuropsykiatrisk diagnostik samt psykos/schizofreni.

Christine tar uppdrag i hela landet och eftersom hon inom kort avslutar sin anställning inom Stockholms Läns Landsting kommer hon from mars 2019 också att kunna ta emot uppdrag inom Stockholms Län.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp, via fysiskt möte eller via säker länk. Upplägget anpassas efter kundens önskemål.Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.