Utbildning | kognitia.se

Utbildning

Kognitia Psykologkonsult AB erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser inom neuropsykologi och neuropsykologisk utredningsmetodik, från basnivå till upp till specialistnivå.

Läs mer under respektive flik!Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.