Kurs i D-KEFS i Stockholm december 2019 | kognitia.se

Kurs i D-KEFS i Stockholm december 2019

I samarbete med Pearson Assessment arrangeras en fördjupande kurs i testning med D-KEFS som startar den 6 december 2019. För mer information och anmälan se https://www.pearsonassessment.se/dkefskursKognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.