Neuropsykologisk utredning med WAIS-IV och D-KEFS våren 2019 | kognitia.se

Neuropsykologisk utredning med WAIS-IV och D-KEFS våren 2019

Nu kör vi denna populära kurs igen våren 2019!

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande samt fördjupade kunskaper och färdigheter i neuropsykologisk utredningsmetodik och lägga grunden för ett optimalt användande av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-IV och D-KEFS. Genom ett processinriktat arbetssätt som integrerar såväl kvantitativa som kvalitativa data, såsom beteendeobservationer är målet att deltagarna efter genomgången kurs ska få ut mesta möjliga praktisk användbar information genom sina utredningar.

Kursen omfattar även en uppföljande fördjupningsdag där vi med utgångspunkt i kursdeltagarnas egna utredningsärenden går igenom nyanserad tolkning och sammanvägning av olika testresultat samt övrig information. En viktig fråga är hur man kan skapa säkrare underlag för att göra kvalificerade differentialdiagnostiska överväganden vid komplexa frågeställningar. Ett annat fokus ligger på att hitta styrkor och svårigheter och att kunna göra informationen som erhålls genom testningen praktiskt användbar och begriplig. Denna dag innefattar också diskussion av metoder för att kunna genomföra klientanpassad pedagogisk återkoppling av testresultat, för ökad effekt av utredningsarbetet.

Kursen hålls i Stockholm den 4-5 april samt 13 juni och arrangeras av IHPU Psykologiutbildarna som sköter anmälan och det praktiska kring kursen. Detaljerad kursinformation samt information om pris, anmälan med mera finns på IHPU Psykologiutbildarnas hemsida här.Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.