Kognitia Psykologkonsult AB


Välkommen till Kognitia

Kognitia Psykologkonsult AB erbjuder utbildnings- och konsulttjänster inom klinisk psykologi, främst inriktat mot neuropsykologi och neuropsykologisk utredningsmetodik. Företaget förmedlar kunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet och har som mål att på bästa sätt harmonisera de senaste metoderna, teorierna och vetenskapliga rönen med praktisk klinisk verksamhet: Praktisk Neuropsykologi helt enkelt!

Företaget ägs och drivs av Christine Bedinger, leg psykolog och specialist i neuropsykologi och har sin bas i Stockholm city.Kognitia

All information på webbplatsen är © Kognitia
om inte annat anges.